تأکید جلیلی بر ادامه ایستادگی در برابر غرب/ سیاستم «پیشرفت، عدالت و مقاومت» است

تأکید جلیلی بر ادامه ایستادگی در برابر غرب/ سیاستم «پیشرفت، عدالت و مقاومت» است

دبیر شورای عالی امنیت ملی در مصاحبه با یک رسانه خارجی پس از نامزدی در انتخابات گفت: در صورت پیروزی، از تجارب خود در مذاکرات با غربی‌ها برای ادامه سیاست مقاومت مقابل خواسته‌های آنها استفاده می‌کنم. به گزارش خبرگزاری...