نسل پر برکت حضرت فاطمه زهرا (س)

نسل پر برکت حضرت فاطمه زهرا (س)

سوره کوثر در میان سوره های قرآنی دست کم از دو ویژگی عمده برخوردار است یکی اینکه به لحاظ کلمات و جمل کوچکترین سوره قرآنی است و دوم اینکه به جهت دلالت این سوره بر اعطای «کوثر»به پیامبر اعظم(ص) اشاره دارد، که به اعتقاد بسیاری...