سبحان الله و الحمدلله، ولا اله الا الله و الله اکبر

سبحان الله و الحمدلله، ولا اله الا الله و الله اکبر

حضرت این جملات را بیان فرمود و مشغول به خواندن نماز شد. صبر کردم تا نمازش پایان یافت، بی درنگ گفتم: ای رسول خدا(ص) مرا به چهار عمل بزرگ سفارش فرمودی که در این وقت محدود توان و فرصت انجام آنها را ندارم؟پدرم تبسم کرد و فرمود:...