مستند فارکس از رؤیا تا واقعیت / مروری بر بازار فارکس / لینک مستقیم دانلود

مستند فارکس از رؤیا تا واقعیت / مروری بر بازار فارکس / لینک مستقیم دانلود

 فارکس : زمینه ای برای سرمایه گذاری سودآور نیست… در ادامه مستند، مصاحبه هایی با برخی از مالباختگان این بازار صورت می گیرد و از نحوه آشنایی آنان با کارگزان فارکس تا سرمایه گذاری در بازار فارکس، گفتگویی با آنان  انجام می...