سفر تیم آسیایی فوتبال ایران با آقازاده ها و دوستان

سفر تیم آسیایی فوتبال ایران با آقازاده ها و دوستان

این تیم که برای برگزاری دیداری در چهارچوب این رقابت ها سفر کرده بود، با فهرستی پنجاه و چهار نفره مواجه بود که موجب تعجب بسیاری شده است. نکته حایز اهمیت این است که در سفرهای برون مرزی، حداکثر سی و پنج نفر اعزام می شوند که...