«خوشرو» سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نیویورک شد

«خوشرو» سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نیویورک شد

غلامعلی خوشرو سفیر ایران در سوئیس به عنوان سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نیویورک منصوب شد. به گزارش خبرنگار گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، غلامعلی خوشرو سفیر کنونی ایران در سوئیس (برن) به عنوان سفیر و...