غلامحسین کرباسچی در لباس روحانیت؛ کنار امام (ره) +عکس

غلامحسین کرباسچی در لباس روحانیت؛ کنار امام (ره) +عکس

غلامحسین کرباسچی ؛ روحانی سمت راست تصویر/ ۱۳۵۸...