غدیر در آیات قرآن

غدیر در آیات قرآن

ما برای این مطلب در کتب تفسیری شیعه و سنی مدارک بسیاری داریم . از جمله : ۱)محمد بن جریر طبری در کتاب الولایه – متوفای س ۳۱۰ ۲)فخرالدین رازی شافعی در تفسیر کبیر ، جلد ۳ ، ص ۶۳۶ – متوفای س ۶۰۶ ۳)ابو اسحاق ثعلبی نیشابوری در...