خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "غدیر خم"

اعمال مستحبی عید غدیر خم

اعمال مستحبی عید غدیر خم

این روز پرعظمت و مبارک دارای احکام استحبابی ویژه و فراوانی است که به نمونه‌هایی از آن‌ها همراه با برخی توضیحات می‌پردازیم. * اعمال مستحبی روز عید غدیر خم ۱٫ روزه گرفتن: روزه گرفتن در این روز بسیار پرفضیلت شمرده شده است....

غدیر خم در مُسند أحمد بن حنبل

غدیر خم در مُسند أحمد بن حنبل

-1- نخست آنکهواقعه‌ی غدیرخم رویدادی تاریخی و غیر قابل انکار است. -2- أسناد واقعه‌ی غدیر خم مربوط به قرون اخیر و یا ساخته‌ی شیعه نیست بلکه حتی ریشه در قدیمیترین کتب اهل سنت داشته و اصالت آن جای انکار ندارد. -3- از سوی دیگر...

متن مجری غدیرخم ۹۵

متن مجری غدیرخم ۹۵

غدیر پیامی الاهی و کتابی همیشه گشوده است تا ما پیوسته در آن نظر کنیم و راه وروش زندگی را از آن بیاموزیم و به نشانه ی ایمان و وفاداری مسئولیت ابلاغ آن را به دیگران در این عصر و در زمان های آینده بر عهده گیریم ....

شعر غدیر خم

شعر غدیر خم

حضرت فرمودند : بخوان ببرکت خداوند . حسان گفت : ای بزرگان قریش ، سخن مرا به گواهی و امضای پیامبر گوش کنید . و سپس اشعاری را که در همانجا سروده بود خواند که به عنوان یک سند تاریخی از غدیر ثبت شد و به یادگار ماند . ذیلاً متن...