معدن متروکه یا جاذبه توریستی؟/ ‌پاسخ کدام کاندیدا صحیح بود

معدن متروکه یا جاذبه توریستی؟/ ‌پاسخ کدام کاندیدا صحیح بود

تصویری که مجری مناظره‌ها امروز برای کاندیداهای ریاست جمهوری به نمایش گذاشت، کجا بود؟ عکس مناظره‌ به گزارش خبرنگار رادیو و تلویزیون فارس، در نخستین مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری که امروز بعد از ظهر برگزار شد،...