عکس:رای دادن قالیباف و لاریجانی و ولایتی و رواحانی

عکس:رای دادن قالیباف و لاریجانی و ولایتی و رواحانی

...