عکس خاطره‌انگیز حسام نواب‌صفوی از اخراجی‌ها ۲

عکس خاطره‌انگیز حسام نواب‌صفوی از اخراجی‌ها ۲

عکس خاطره‌انگیز «حسام نواب‌صفوی» از اخراجی‌ها ۲ حسام نواب صفوی در اینستاگرامش نوشت: اخراجیهای ٢ داش رسول کاوازاکی ، بیژن مرتضوی (بزغاله)واحمد ایراندوست عکس...