عکسی از سردار سلیمانی ، محسن رضایی و قالیباف

عکسی از سردار سلیمانی ، محسن رضایی و قالیباف

عکسی از سردار سلیمانی ، محسن رضایی و قالیباف عکس الیاس قالیباف از پدرش، قاسم سلیمانی و محسن رضایی. الیاس...