عکس العمل امام صادق(علیه‎السلام) در برابر قیام نفس زکیه

عکس العمل امام صادق(علیه‎السلام) در برابر قیام نفس زکیه

فراهم نمود و عباسیان نیز در مرحله اول زمینه را براى قیام فردى از میان خود مساعد نمى‎دیدند به همین علت تصمیم گرفتند فردى از آل على(علیه‎السلام) را كه در بین مردم از احترام، شخصیت و وجاهت بیشترى برخوردار است مطرح سازند و...