عکس/دسته‌گل‌هایی که زنان به آب دادند

عکس/دسته‌گل‌هایی که زنان به آب دادند

انگار عادت دارند زن‌ها! ‌زن‌ها همیشه دسته‌ گل به آب می‌دهند… گاهی به رود نیل، گاهی به علقمه، گاهی هم به اروند و کارون و … ...