روز عید چه کارها که باید کرد؟

روز عید چه کارها که باید کرد؟

دعا و نمازِ شب عید غدیر شب عید غدیر، از شب های بسیار با فضیلت سال است و اعمالی ویژه دارد. سید بن طاووس ـ که از بزرگ ترین علمای شیعه است ـ در کتاب گران قدر اقبال، برای شب عید غدیر، نمازی را با آدابی خاص آورده است. هم چنین...