عهدنامه ۲۹ شهید سمنانی +سند

عهدنامه ۲۹ شهید سمنانی +سند

یک تکه پارچه عهدنامه‌ای است که 44 رزمنده آن را امضا کردند و از میان آن جمع 29 پرستو بال پرواز گشودند. روی این پارچه 44 امضا و یک دنیا عشق به یادگار مانده است که مونس تنهایی‌ها و دلتنگی‌های رزمنده‌های جامانده از جمع...