عملیات شهادت ‌طلبانه جدید در قدس

عملیات شهادت ‌طلبانه جدید در قدس

یک خودرو چند صهیونیست را زیر گرفت/ نظامیان صهیونیست عامل این حادثه را به شهادت رساندند ...