جزئیات عملیات امروز سپاه در انهدام یک تیم تروریستی

جزئیات عملیات امروز سپاه در انهدام یک تیم تروریستی

سردار محمد پاکپور جزئیات عملیات امروز صبح قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در انهدام یک تیم تروریستی در جنوب شرق کشور را تشریح کرد. جزئیات عملیات امروز سپاه در انهدام یک تیم تروریستی در جنوب شرق کشور به گزارش خبرگزاری فارس...