عماد مغنیه (۵) پشت پرده ترور

عماد مغنیه (۵) پشت پرده ترور

در این زمینه به نظر می رسد این اقدام تروریستی کار مشترک دستگاههای اطلاعاتی و تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی و برخی از کشورهای عربی هم پیمان آنها باشد چند دلیل را می توان در این خصوص بیان کرد . نخست اینکه عماد مغنیه از...