عماد مغنیه (۳) ناگفته ها ؛ تهیه کننده : محمود کریمی

عماد مغنیه (۳) ناگفته ها ؛ تهیه کننده : محمود کریمی

سید ابراهیم مرتضی، از سربازان جنگ سی و سه روزه در مورد حاج رضوان و حزب الله سخنانی را ارائه کرده است که بسیار خواندنی است. وقتی حزب الله آغاز به کار کرد، البته من در صدد توضیح نحوه شکل گیری آن نیستم فقط یک کلمه می گویم که...