عماد مغنیه (۲) جایزه ۲۵ میلیون دلاری ؛ تهیه کننده : محمود کریمی

عماد مغنیه (۲) جایزه ۲۵ میلیون دلاری ؛ تهیه کننده : محمود کریمی

همچنین او را مسئول چندین نوبت عملیات شهادت طلبانه علیه سفارت آمریکا در لبنان و کویت و ربودن هواپیمای امیر کویت می داند. جایزه ۲۵ میلیون دلاری آمریکا برای زنده یا مرده عماد، نشان از هراس جنایتکاران و تروریست های دولتی از...