علی دایی : آیت الله بهجت با من عربی صحبت کردند

علی دایی : آیت الله بهجت با من عربی صحبت کردند

می گوید از نظر اقتصادی در سال 91 سختی هایی در کارش داشته است اما یکی از خوبی های این سال این بوده که توانسته بالاخره خانه بخرد! شاید همین یک جمله جذاب ترین آغاز برای مصاحبه با " علی دایی" باشد. به گزارش ایسنا، آقای گل فوتبال...