اسامی اعضای شعب ۱۵گانه مجلس نهم

اسامی اعضای شعب ۱۵گانه مجلس نهم

  ابوالقاسم جراره و محمد حسن‌نژاد دبیران هیئت رئیسه سنی مجلس نهم با حضور پشت تریبون، قرعه‌کشی در زمینه تعیین شعب 15 گانه را انجام دادند. از بین 278 منتخب حاضر در جلسه امروز مجلس نهم، در شعب 1 تا 8 هر یک 19 نماینده عضویت...