علی‌اکبر صالحی تحت عمل جراحی قرار گرفت

علی‌اکبر صالحی تحت عمل جراحی قرار گرفت

تشریح حال عمومی صالحی از زبان پزشک معالجش/ شرایط رئیس سازمان انرژی اتمی خیلی خوب است پزشک معالج رئیس سازمان انرژی اتمی در تشریح حال عمومی صالحی گفت: شرایط آقای صالحی خیلی خوب است و الحمدلله خطر گذشته و همه چیز در کنترل...