جوانفکر بار دیگر به «اوین» بازگشت

جوانفکر بار دیگر به «اوین» بازگشت

«علی‌اکبر جوانفکر» مشاور مطبوعاتی رییس جمهور بعد از بهبود نسبی و 12 روز بستری در بیمارستان آتیه تهران، ظهر روز دوشنبه 18 دی باردیگر به زندان اوین بازگشت. جوانفکردر راه اوین به گزارش ایسنا، جوانفکر که به خاطر وضعیت...