شعر آیت‌الله صافی درباره عدل علی(ع)

شعر آیت‌الله صافی درباره عدل علی(ع)

رخنه افتاده به ملک و ملکوت یا مگر لرزه به عرش لاهوت ...