علی علیه السلام و بیت المال

علی علیه السلام و بیت المال

تعدادي ظرف طلا و نقره ! چون ديدم تمام اموال غنائم را تقسيم کردي و از آنها براي خود بر نداشتي ! من اين ظرف ها را براي شما ذخيره کرده ام .حضرت علي عليه السلام شمشير خود را کشيد و به قنبر فرمود:- واي بر تو! دوست داري که به خانه ام...