علی علیه السلام از عدالت می گوید

علی علیه السلام از عدالت می گوید

برخي از طرفداران تبعيض و انحصار طلب ها به معاويه بپيوندند.عده اي از دوستان علي عليه السلام به حضور حضرت رسيدند و گفتند:- چنانچه افراد سياس و انحصار طلبها را با پول راضي کني ، براي پيشرفت امور شايسته تر است . امام علي عليه...