مامون و امتحان امام جواد علیه السلام

مامون و امتحان امام جواد علیه السلام

حضرت جواب داد:- من گناهي نکرده بودم که بگريزم و مسير هم آن قدر تنگ نبود که کنار بروم تا راه تو باز شود. از هر کجا که مي خواستي مي توانستي بروي . ماءمون پرسيد:- تو کيستي ؟حضرت پاسخ داد:- من محمد بن علي بن موسي بن جعفر بن محمد بن...