اضافه شدن رشته علوم و معارف اسلامی به مقطع متوسطه

اضافه شدن رشته علوم و معارف اسلامی به مقطع متوسطه

وی افزود: تاکنون رشته علوم و معارف اسلامی برای دانش آموزان در مدارس معارف اسلامی به صورت مجزا تدریس می شده است، اما از امسال اعلام کرده ایم که هر دانش آموزی اگر متقاضی تحصیل در این رشته بود، می تواند اقدام به ثبت نام در...