«علم الکتاب» چیست و در نزد کیست؟!

«علم الکتاب» چیست و در نزد کیست؟!

«وَ یَقُولُ الَّذِینَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى‏ بِاللَّهِ شَهِیدَا بَیْنىِ وَ بَیْنَكُمْ وَ مَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَاب»(1) نگارنده قصد دارد در این سطور با جمع شواهد و قرائن تبیین کند که: مراد از «من...