خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "علم الکتاب"

«علم الکتاب» چیست و در نزد کیست؟!

«علم الکتاب» چیست و در نزد کیست؟!

«وَ یَقُولُ الَّذِینَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى‏ بِاللَّهِ شَهِیدَا بَیْنىِ وَ بَیْنَكُمْ وَ مَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَاب»(1) نگارنده قصد دارد در این سطور با جمع شواهد و قرائن تبیین کند که: مراد از «من...

«علم الکتاب» چیست و در نزد کیست؟!

«علم الکتاب» چیست و در نزد کیست؟!

آن کسی که در آیه تعبیر از او یعنی «مَن» موصوله عطف بر لفظ جلاله «الله» شده کیست؟ آن کسی که شهادت او به رسالت، قرین شهادت خداوند قرار گرفته است کیست؟ آن کسی که شهادت او همانند شهادت خداوند تسلی بخش آلام و رنجها و ناراحتی...