متن کامل بیانات رهبر معظم انقلاب در اجلاس «علما و بیداری اسلامی»

متن کامل بیانات رهبر معظم انقلاب در اجلاس «علما و بیداری اسلامی»

ولی امر مسلمین جهان فرمودند: بیداری اسلامی پدیده شگرفی است که اگر به اذن‌الله، سالم بماند و ادامه یابد، قادر خواهد بود سر برآوردنِ تمدن ‌اسلامی را در چشم‌‌اندازی نه چندان دوردست، برای امت اسلامی و آنگاه برای جهان...