علل شکست اصول گرایان در انتخابات ریاست جمهوری

علل شکست اصول گرایان در انتخابات ریاست جمهوری

ادامه اختلاف فاحش آرای روحانی با اصولگرایان: 24 خرداد بسیاری از هم میهنان که در صف انتخابات بودند از مشاهده فوج جمعیت شوکه شده و حماسه 45 میلیونی سال 88 را به یاد آوردند. دیدبان: دیروز حجم شرکت کنندگان در انتخابات نه...