علت برکناری مجری برنامه‌ زاویه

علت برکناری مجری برنامه‌ زاویه

گفته می‌شود مجری برنامه تلویزیونی «زاویه» پس از مجادله با شهریار زرشناس بر سر وقت، از این برنامه کنار گذاشته شد. البته در این مجادله حق با مجری برنامه بود اما نتوانست مناظره را به خوبی هدایت و مدیریت کند. به گزارش  فارس،...