کشف یک محموله قاچاق هنگام ورود به علاء‌الدین

کشف یک محموله قاچاق هنگام ورود به علاء‌الدین

با عملیات نیروی انتظامی یک محموله بزرگ گوشی قاچاق هنگام ورود به پاساژ علاءالدین شناسایی شد. به گزارش فارس،‌ شاهدان عینی عنوان کردند ماموران نیروی انتظامی با تعقیب یک خودرو حاوی گوشی‌های قاچاق، به پاساژ علاء‌الدین...