بازپس‌گیری “باغ قلهک” را قطعا پیگیری خواهیم کرد

بازپس‌گیری “باغ قلهک” را قطعا پیگیری خواهیم کرد

رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: پرونده بازپس‌گيري "باغ قلهك" كماكان در دستور كار اين كميسيون بوده و قطعا پيگيري خواهيم كرد. علاءالدين بروجردي در واكنش به برخي اظهارات مبني بر نقش كميسيون امنيت ملي مجلس در...