عطر ظهور

عطر ظهور

مي آيد از شهر شقايق ها   مردي که بوي کربلا دارد از آسمان روشن چشمش باراني از آيينه ميبارد...