محصول ایرانی که چینی‌ها را وسوسه کرد

محصول ایرانی که چینی‌ها را وسوسه کرد

 محصول ایرانی که چینی‌ها را وسوسه کرد مدیرعامل اتحادیه سراسری زنبورداران از درخواست چینی‌ها برای خرید ۵۰۰۰ تن عسل طبیعی ایرانی خبر داد و گفت: به دلیل ارزان بودن عسل فله‌ای، خریداران خارجی از جمله ترکیه و عراق این...