رفتارهایی که کودکان دارای عزت نفس پایین از خود نشان می دهند

رفتارهایی که کودکان دارای عزت نفس پایین از خود نشان می دهند

عزت نفس کودک به خودی خود کم ویا زیاد نیست و شبیه ابر لایه لایه ای است که روزانه تغییر شکل و شدت می دهد و با خلق و خوی هر کودک و میزان آگاهی وی نسبت به محیط زندگی اش و نیز طرز فکر مردم اطراف او فرق می کند. زندگی های روزمره...