چه کسانی با عزاداری سید الشهداء مخالفند؟

چه کسانی با عزاداری سید الشهداء مخالفند؟

آنچه در این مختصر، وجهه اهتمام نویسنده است، نگاهي به مقوله بدعت انگاری عزاداری بر امام حسین(ع) است. در این باره، می­‌توان از نقطه­‌های دور آغاز کرد و مثلاً از فواید (گریه) و آثار (عزاداری) نیز سخن گفت، اما می­‌کوشیم از...