عذرخواهی «رامبد جوان» از مردم سیستان

عذرخواهی «رامبد جوان» از مردم سیستان

رامبد جوان در نشست خبری جشنواره فیلم‌های موبایلی گزارش یک نگرانیایسنا: در پی انتقاد برخی از مخاطبان به بخشی از اجرای کمدی رامبد جوان که در انتهای برنامه «بعضیا» اتفاق افتاد، این بازیگر توضیحاتی را ارائه داد. به گزارش...