عدنان الغول شمشیر از نیام برکشیده عزالدین قسام+عکس

عدنان الغول شمشیر از نیام برکشیده عزالدین قسام+عکس

21 اکتبر 2004 میلادی؛ هلی‌کوپترهای آپاچی ارتش اسراییل با انجام پروازهای متعدد شناسایی در شمال نوار غزه به دنبال هدفی می گشتند که نام او در صدر لیست افراد تحت تعقیب صهیونیستها بود....