نمونه نامه اعلام عدم نیاز به نیرو

نمونه نامه اعلام عدم نیاز به نیرو

نمونه نامه اعلام عدم نیاز به نیرو با سلام و احترام جناب آقای /خانم ………………… نظر به عدم نیاز به خدمت شما در نام اداره/شرکت از تاریخ ….. با شما قطع همکاری می گردد. نامه عدم نیاز به نیرو توفیق روز افزون شما را از درگاه...