منشی صدام اعدام شد

منشی صدام اعدام شد

  التکریتی یکی از سران برجسته رژیم صدام و چهارمین فرد تحت تعقیب در فهرست نیروهای آمریکایی بعد از صدام و دو فرزندش قصی و عدی بود. حیدر السعدی سخنگوی وزارت دادگستری عراق گفت: وزارت دادگستری حکم اعدام مجرم عبد حمود...