«استاد» آغازگر انقلاب بحرین + تصاویر

«استاد» آغازگر انقلاب بحرین + تصاویر

  در زندان مرا شب‌ها چند مرتبه از خواب بيدار کرده و مجبور مي‌کردند سرپا بايستم با اينکه وضعيت مناسب جسمي نداشتم؛ به بزرگان ديني و اعتقاداتم اهانت مي‌کردند... مجبورم مي‌کردند عکس پادشاه و نخست‌وزير بحرين و شاه...