عبدالله صالح در شکل و شمایلی جدید+عکس

عبدالله صالح در شکل و شمایلی جدید+عکس

صالح كه با آثار شديد سوختگي در چهره و دست‌هايش مقابل دوربين حاضر شده بود عناصر تروريستي و وابستگانشان را عامل و مسئول سوء قصد به خود دانست. صالح اعتراف كرد كه تحت هشت عمل جراحي موفقيت آميز قرار گرفته تا سوختگي‌هايي را كه...