مرگ سومین شاهزاده سعودی در یک ماه اخیر

مرگ سومین شاهزاده سعودی در یک ماه اخیر

در این بیانیه آمده: مادر شاهزاده «عبدالعزیز بن مساعد بن عبدالعزیز» صبح امروز در سن 61 سالگی درگذشت. پیش از نماز مغرب امروز، نماز میت بر جسد این شاهزاده در مسجد "امام ترکی بن عبدالله" در شهر ریاض خوانده خواهد شد و سپس به...