جنگ قدرت میان ۱۴ شاهزاده

جنگ قدرت میان ۱۴ شاهزاده

اختصاصی دیدگاه : شاهزاده نایف بن عبدالعزیز ولیعهد 78 ساله و مرد قدرتمند خاندان آل سعود که تنها 7 ماه مسئولیت ولیعهدی را برعهده داشت، در بیمارستانی در ژنو درگذشت تا بار دیگر عربستان درگیر مسأله جانشینی و جنگ قدرت میان...